Obs! Alla priser inklusive moms.   Besök EDCON.SE Webshop. Ergonomi, Datorer på ShopMania   Obs! Alla priser inklusive moms.

Kategorier

Tillverkare

Nyhetsbrev

Läs mer om Salux Skönhetsdukar

Garanti, Reklamation & Ångerrätt

Support

Teknisk support lämnas i 1 år från fakturadatum enligt nedanstående regler. För teknisk support äger EDCON rätt att hänvisa kund till respektive tillverkare samt i förekommande fall till betalsupport. Teknisk support lämnas på produkter var för sig. Köper kund ett antal produkter utan tillhörande montering/tjänst förs det support på produkterna var för sig, men det förs ej support på produkterna som en enhet även om produkterna är avsedda att användas tillsammans. Det lämnas således inte användarstöd/support på fel som kan bero på samspel mellan komponenter såvida kund inte beställt tillhörande montering/tjänst. Det lämnas inte heller support på fel som kan bero på komponenter eller mjukvara ej sålda av oss. Om kund köper en fullständig, färdigmonterad/installerad dator ses detta som en enhet och det tillhandahålls support på hela enheten.

Garantier

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar såsom bläckpatroner samt vissa typer av elektromekaniska komponenter som exempelvis fläktar. I fall en leverantör tillhandahåller längre garantitid än ett år omfattas givetvis varan av denna garantitid. Observera att Du bör ladda hem de senaste drivrutinerna från tillverkarens hemsida till de produkter du köper (om produkten kräver drivrutiner) då de senaste drivrutinerna inte alltid skickas med av tillverkarna. Nya drivrutiner kan göra att produkten fungerar bättre eftersom drivrutinerna förbättras efterhand. Om Du skulle ha problem med en produkt så kan det ofta hjälpa med att använda de senaste drivrutinerna. Innan kunden returnerar produkter till oss ska du ansöka om ett Returnummer, anges väl synligt utanpå paketet som skickas till oss. Läs mer om detta nedan. Vi kan inte göra några förhandsutbyten pga. att den produkt du felanmält måste testas först. Om hårddisk skickas till oss i retur kan vi ej garantera att informationen som ligger på den bevaras.

Dataförlust

EDCON kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

 

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som ska påvisa att felet man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Felaktig - Defekt vara

Kontrollera först att varan du fått ej stämmer överens med vad som framgår av fakturan. Det kan ha hänt att vi, utan föregående avisering, bytt en vara till likvärdig eller bättre, för att säkerställa leverans. Skulle du mot förmodan fått fel vara levererad eller en defekt vara vid leverans s k DOA (Dead On Arrival), så skickar du e-post med ämne: ”Returbegäran” för att få ett Returnummer för utbyte.

Saknad leverans

I vissa lägen händer det att vi tvingas stryka en vara, t ex utebliven leverans från leverantör. Kontrollera att varan du saknar finns med på faktura vilken medföljde försändelsen. Om varan finns specificerad på fakturan och du har erlagt betalning för den så ber vi dig kontakta oss via e-post, skriv som ämne: ”Saknad vara”.

Transportskada/skadat gods

Om en vara/försändelse skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta snarast anmälas till transportören/speditören, vanligtvis Posten, dock senast sju (7) dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på vara då det ej i efterhand kan bevisas hur skada uppstått. Därefter kontaktar speditören oss med ett ärendenummer, och ärendet löses sedan mellan oss och speditören. Så snart speditör påtagit sig ansvar för skada som uppkommit sänds ny vara till kund.

Returnummer

I samtliga fall då en vara återsändes till oss ska vi ha försett kund med ett Returnummer. Det är på kunds ansvar att begära Returnummer samt tillse att varan emballeras enligt våra rekommendationer och att försändelsen märkes tydligt med Returnumret. Vid minsta osäkerhet om hur produkten bör förpackas - Kontakta oss!

Kund betalar leverans till oss och vid giltigt returärende står vi för frakten tillbaka till kund. I det fall kund är privatkonsument gäller enligt Konsumentköplagen att kund har rätt att få alla eventuella fraktutlägg betalda vid giltigt returärende. Dock har företaget rätt att reglera hur sådan ersättning skall ske. Enklast är att begära en adresslapp som man får tillskickat till sig och klistrar på paketet. Adresslapp kan man först begära efter man fått sitt Returnummer. Vill du ha en adresslapp - vänligen kontakta oss via e-post eller telefon och uppge ditt Returnummer. Utlägg för frakt betalas inte ut i efterhand. Om returärendet inte är giltigt och kund fått frakt betalt i förväg (normalt med adresslapp) debiteras kund fraktkostnad både tur och retur. Om returanledningen är garanti eller reklamation och fel ej kan påvisas, p.g.a. otillräcklig dokumentation av fel eller om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, t ex ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår en hanteringsavgift på 250 SEK för hantering och nedlagt arbete + kostnader för leverans tur och retur.

Returnummer är giltiga i 14 dagar från det datum det registrerats av oss. Försändelser som saknar Returnummer vägras vid ankomst till vårt lager. Försändelser som skickas med mottagningsbevis annat än Postens eller annan speditörs, vanligtvis rekommenderat brev eller försändelser vilken skickas mot postförskott, mottages ej av EDCON.SE. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, i fall identisk vara inte finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Observera att erhållande av Returnummer inte är ett godkänt returärende.

Att göra Returer

  1. Emballera varan väl vid återsändandet, helst i originalemballage, samt tillräcklig mängd ytteremballage för att både varan och originalemballaget ska vara fritt från skador, vilka kan uppstå i samband med transport. Om varan levererats i ESD-emballage (antistatpåse eller specialkartong som skyddar komponenten från statisk elektricitet) ska varan även returneras i dylikt emballage, i annat fall förverkas garantin. Vid minsta osäkerhet om hur produkten bör förpackas - Kontakta oss! Varor som skickas till oss i undermåligt emballage skickas tillbaka utan åtgärd, och därmed kan garantin på varan anses som förverkad samt du debiteras en hanteringskostnad enligt ovan. Fråga oss om du är osäker! För mer info kring detta, se punkt 4. 
  2. Bifoga samtliga till hörande drivrutiner, manualer, kablar, ev. mjukvara etc. Bifoga även kopia av originalfakturan. OBS! Varan skall vara oss tillhanda innan garantitidens utgång! Garantitiden räknas från fakturadatum. 
  3. Märk försändelsen TYDLIGT utanpå med Returnummer enligt ovan. Märk eller etikettera inte originalemballaget! Gods som inte är märkt med godkänt Returnummer skickas tillbaka utan åtgärd och du debiteras hanteringskostnaden. 
  4. Skicka ALLTID försändelser till oss som PAKET! Detta dels då datorkomponenter kan skickas som brev, dels då brevförsändelser inte kan spåras då de saknar kollinummer. Vi accepterar EJ brevförsändelser i någon form. Detta gäller även varor endast emballerade i s.k. Jiffy-påsar då dessa inte utgör tillräckligt skydd mot stötar och annan yttre påverkan vilket kan förvärra felet. OBS! Detta gäller även alla former av rekommenderade försändelser. 
  5. 5. För varor som EJ är defekta eller på annat sätt inte omfattas av garanti debiteras hanteringsavgiften. Se därför till att felet på den vara du returnerar är väl dokumenterad. Denna debitering utgår även i de fall då beskrivning på felet eller fakturakopia saknas. 


PAKET skickas till:

EDCON
Föreningsgatan 34
411 27 Göteborg

Efter hantering kommer varan att returneras till den adress som angivits i formuläret för Returbegäran. Kontrollera därför noga att denna adress är korrekt angiven.

Återbetalning

I fall vi skall återbetala pengar till kund behöver vi nedanstående uppgifter för att betalning skall kunna ske. Referera till Returnummer.

Kontoinnehavares namn
Bankens namn
Clearingnummer, Kontonummer

Vi följer de i Distansavtalslagen gällande regler avseende återbetalning vilket ger oss möjlighet att senast inom 30 dagar återbetala belopp till kund. Dock hanteras denna typ av ärenden vanligtvis redan inom sju (7) dagar från det att uppgifterna kommit till oss.

Ångerrätten

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information. 

Du har inte ångerrätt om: tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt: Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.